Modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola realización de actividades culturais e deportivas.

Modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola realización de actividades culturais e deportivas. Aprobada no pleno do 28/05/2008 e publicado no BOP do 08/08/2008.