Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas, derrubamentos, salvamentos, protección de persoas e outros semellantes.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas, derrubamentos, salvamentos, protección de persoas e outros semellantes.Aprobada no pleno do 24/02/2010 e publicada no BOP do 30/04/2010.