Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial de dominio público por empresas prestadoras de servizos de subministros de interese xeral

Arquivos

Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial de dominio público por empresas prestadoras de servizos de subministros de interese xeral. Foi publicada no BOP número 34 o 22/02/2010.