Identidade corporativa

Escudo oficial de Teo, aprobado na sesión plenaria do 29 de decembro de 1995 e pola Xunta de Galicia a través do Decreto 273/1996 do 27 de xuño (DOG núm. 132 do 5 de xullo de 1996).

 

escudo

escudo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenza