Servizo de asesoramento eléctrico. PIE.

bombilla

O martes 28 de xullo teremos o servizo do Punto de Información Eléctrica (PIE) no Concello. Será os martes de xullo, de 10:00 a 12:00 horas no salón de plenos da Casa do Concello. Trátase dun servizo de balde para asesorar sobre o gasto eléctrico, facturas...  Para poder aproveitar o servizo é convinte achegarse coas copias das facturas dos últimos meses para poder avalialas.