Botando a lingua a pastar, de Candido Pazó

Botando a lingua a pastar

O 11 de novembro ás 20 h, Botando a lingua a pastar, de Cándido Pazó, na Biblioteca dos Tilos.

Pazó narrará contos tirados da tradición oral, motivos adaptados da literatura ou historias de creación propia relacionadas coa lingua.

As inscricións poden realizarse desde o 3 de novembro, por orde de entrada, enviando o nome completo e o DNI, no caso de telo, das persoas asistentes ao enderezo-e politicalinguistica@teo.gal. O número de prazas está limitado a 15 persoas.