Asesoramento sobre a factura eléctrica

bombilla

Todos os mércores, de 10:00 a 12:00 horas na Casa do Concello, ofrécese un servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica de balde. Para poder aproveitar o servizo é convinte achegarse coas copias das facturas dos últimos meses para poder avalialas. O mércores 13 de febreiro o persoal técnico atenderá no servizo municipal de Urbanismo