Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica

bombilla

Todos os mércores, de 10:00 a 12:00 horas no salón de plenos da Casa do Concello, ofrécese un servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica de balde. O servizo, dependente do programa Teo Sostible, conta coa presenza do técnico Juan Verdes. Para poder aproveitar o asesoramento é convinte achegarse con copias das facturas dos últimos meses para poder avalialas.