Asesoramento sobre a factura eléctrica

Asesoramento factura eléctrica

Todos os mércores, de 10:00 a 11:00 horas, no salón de plenos da Casa do Concello ofrécese un servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica de balde. O servizo, dependente do programa Teo Sostible, contará coa presenza do persoal do equipo da profesora da USC, Rosa Regueiro. Para poder aproveitar o servizo é convinte achegarse coas copias das facturas dos últimos meses para poder avalialas.