O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Regulamento orgánico municipal

Publicación do Regulamento orgánico municipal do Concello de Teo, unha vez aprobado definitivamente, ao non se ter presentado reclamación ningunha durante o prazo de exposición pública. Foi publicado no BOP do 26/09/2007.

Arquivos
Adjunto Tamaño
1207295166ROM_2007.pdf 163.12 KB