Servizo Teléfono
Administración xeral
fax 981 809 401
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
981 815 721
Concello
981 815 700
Cultura e Deportes
981 815 726
Policía Local
fax 981 809 679
Servizos Sociais Comunitarios
981 809 707