Augas de Teo

augas teo

Augas de Teo

Travesía da Ramallosa nº 38

augasdeteo@teo.gal

619 615 125

Teo

Augas de Teo é o nome do servizo público municipal que, dende o 1 de outubro de 2015, xestiona o servizo de abastecemento de auga potable, depuración e saneamento das augas residuais do Concello de Teo.

Entre as instalación máis importantes que xestiona Augas de Teo dentro do ciclo integral da auga está a ETAP, que toma a auga do río Ulla en Pontevea, potabilízaa e distribúea por todo o concello, e tres EDARes, estacións depuradoras de augas residuais localizadas en Calo, Pontevea e  A Barcia, ademais dunhas vinte depuradoras compactas situadas en pequenos núcleos rurais.

Podes consultar aquí a memoria xustificativa da proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de
auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Teo de marzo de 2015.

Augas de Teo conta cunha oficina municipal de atención ao cliente situada na Casa do Concello (Trav. da Ramallosa 38 – Lucí, 15883 TEO. 

O servizo de Augas de Teo atenderá só con cita previa os luns, mércores e venres de 08:30 a 13:30 horas. Para pedir cita hai que chamar aos seguintes números: 981.803.981 ou ao 628.779.066 (neste tamén pode pedirse vía whatsapp). As citas non se darán a través do correo electrónico.  

Tamén se poden realizar consultas telefónicas nese horario no 981 803 981.

Outras formas de comunicación son o enderezo electrónico: augasdeteo@teo.gal e o Facebook: Augas deTeo (@AugasdeTeo).

AVARÍAS: Atención 24 h ao día no 619 615 125

Podes consultar a ordenanza de taxas por abastecemento e saneamento premendo aquí

Podes consultar aquí a convocatoria de selección de persoal para a cobertura do posto de xefe/a de instalacións e redes do servizo municipal Augas de Teo.

cita previa