Ordenanza para licencias de primeira ocupación: requerimentos de documentación