Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Teo para a execución das obras de construcción dun novo Centro de Saúde no Concello de Teo.

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Teo para a execución das obras de construcción dun novo Centro de Saúde no Concello de Teo.