CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TEO E O CENTRO DE FORMACIÓN FUEGO Y MAR