Anuncio de resolucións relativas á continuación de varios procedementos