O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

2ª modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas e culturais municipais

Segunda modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas e culturais municipais aprobada no pleno do 29 de novembro de 2012 e publicada no BOP do 4 de febreiro de 2013.

Arquivos