Solicitude de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos