O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Solicitude de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos

Solicitude de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos. No impreso aparece unha listaxe coa documentación que se debe acompañar no momento no que se presente a solicitude.