Solicitude de inscrición no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.