Solicitude de inscrición no Rexistro municipal de animais de compañía