Solicitude de execución de obras menores. Réxime de comunicación previa