Solicitude actividade ou apertura de establecemento. Réxime de comunicación previa