Modelo de instancia para presentar no Rexistro de Teo