Subvencións para actividades dentro do ámbito do Benestar ( Servizos Sociais )

Data presentación
Data presentación fin

Informamos que ata o 16 deste mes as asociacións que cumplan os requisitos desta convocatoria, e estén interesadas nas mesmas, poderán acceder á mesma nos términos descritos en :

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/07/27/2023_0000006071.pdf

 

--> Lembramos que  as solicitudes presentaranse PREFERIBLEMENTE POLA SEDE ELECTRÓNICA do Concello de Teo  (https://sede.teo.gal)

Pero tamén cos modelos normalizados que se facilitarán no Rexistro Xeral do Concello, entre o 28 de xullo e o 16 de agosto de 2023 (ambos incluídos), achegando a documentación e anexos solicitados correspondentes.
 

Para maior comodidade nestas ligazóns tedes os Anexos que hai que presentar:
 

Anexo I -Solicitude

Anexo II - Memoria de actividades

Anexo III - Xustificación da subvención

Anexo IV - Xustificación da subvención por actividade

Anexo V - Xustificación de Ingresos