Proposta de adxudicación dun nicho no cemiterio municipal (D. Francisco de Anta Pérez)