Proposta de adxudicación dun nicho a Estrella Liñares.

Data presentación

Publícase unha corrección dun erro material na res. 1560/2022 DE 29/11/2022 de adxudicación de nicho no cemiterio municipal a Dª María Estrella Liñares Lens. 

Consulta aquí a corrección de erro completa. 

Publicado en teo.gal o 2 de decembro de 2022. 

Publícase a proposta como adxudicataria dun nicho no cemiterio municipal a D. Estrella Liñares. 

Consulta aquí a proposta

Publicado en teo.gal o 18 de novembro de 2022