Oferta de emprego público ano 2023

Data presentación

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2023. ANUNCIO NO BOP. 

Publícase o anuncio da oferta de emprego público no BOP número 49 do 13 de marzo. 

Consulta aquí o anuncio completo. 

Publicado en teo.gal o 13 de marzo de 2023. 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ANO 2023

Publícase a aprobación da oferta de emprego público do ano 2023. 

Consulta aquí a resolución completa. 

A oferta contén os seguintes postos de traballo: 

PERSOAL FUNCIONARIO

  • 1 posto de policía. Grupo C1. Nivel 18. Administración Especial Servizos Especiais.

PERSOAL LABORAL

  • 1 praza de telefonista. Categoría: auxiliar administrativa. Grupo C2. 
  • 1 praza de encargado de servizos básicos (*). Categoría: encargado xeral. Grupo C1. 
  • 1 praza de coordinador de actividades deportivas (*). Categoría: administrativo. Grupo C1.
  • 1 praza de encargado de obras municipais (*). Categoría: encargado xeral. Grupo C1. 

(*) Praza incorporada por execución da oferta de emprego público 2019. 

Publicado en teo.gal o 8 de marzo de 2023.