Convocatoria da praza de técnico/a informático/a

Data presentación

CONVOCATORIA E BASES DO PROCESO SELECTIVO DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

O BOP número 145 do 2 de agosto de 2022 publica a convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha /1) praza de técnico/a informático/a correspondente á oferta de emprego público 2022. 

A Resolución da Alcaldía do Concello de Teo nº 949/2022, de 18 de xullo, aprobou as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime de persoal laboral fixo, dunha (1) praza de técnico/a informático/a, mediante o sistema de concurso – oposición.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado e no Portal de Transparencia deste Concello.

Podes consultar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria premendo aquí.

Publicado en teo.gal o 3 de agosto de 2022.