Concesión uso privativo dun columbario

Data presentación

Publícase a adxudicación da concesión do uso privativo do columbario C9 do bloque 2 do cemiterio municipal do Concello de Teo a Dª Tatiana Sáncez Veiga, polo prazo de 75 anos, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da alcaldía de 16/11/2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa aplicable.

Consulta aquí a resolución completa.

Publicado en teo.gal o 7 de setembro de 2018.