Conta cunha superficie de 1,2 quilómetros cadrados que se distribúen entre os núcleos de Cerdeira e Vilariño e a súa poboación supón o 0,85% da total.

Servizos:

- Casa Común da Revolta

- Parque infantil de Cerdeira

vilarino