O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Rarís

Ten unha superficie total de 7 quilómetros cadrados. Os seus núcleos poboacionais son: Bouñou, O Pazo, Buela, O Casal de Reis, A Florida, Fornelos, Rarís, Rial do Mato, Sestelo e Vilela. Supón o 3,26% da poboación de Teo.

Servizos:

- Campo municipal de fútbol de Rarís

- Casa Común de Rarís

- Roupeiro municipal

- Antiga escola unitaria de Rarís (dotación municipal polivalente)

- Parque infantil de Bouñou

- Parque infantil de Sestelo

- Parque infantil de Rarís

- Depósito de auga de Rial do Mato

raris