Conta cun total de 4,5 quilómetros cadrados e o 1,78% da poboación do Concello. Os seus núcleos poboacionais son os de Agromaior, Campos, Fontenlo, Mallos, Noceda, Vilachaíño e Vilar.

Servizos:

- Antiga escola de Fontenlo (dotación municipal polivalente)

- Parque infantil de Fontenlo

- Pistas deportivas de Fontenlo

- Escola unitaria de Campos

te