O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Os Tilos

Parroquia de tipoloxía urbana, que limita co Concello de Santiago e na que vive o 13% dos habitantes do concello, nun só núcleo poboacional.

Servizos:

- Casa Común dos Tilos

- CEIP dos Tilos

- Estación depuradora de augas residuais (EDAR) dos Tilos

- Mediateca dos Tilos

- Piscina municipal descuberta dos Tilos

- Escola infantil municipal

- Pavillón deportivo municipal dos Tilos

- Centro de saúde dos Tilos

- Oficina de Correos

- Almacén municipal

- Parque infantil da E.I. dos Tilos

- Parque infantil do CEIP Os Tilos

- Parque infantil e biosaudable

- Pistas deportivas

os tilos