Bamonde conta cos seguintes núcleos de poboación son: O Coto, A Igrexa, Lamas, Malfurado, As Quintáns, Reboredo e Tribaldes, distribuídos en 2,6 quilómetros cadrados. A súa poboación supón o 1,04% do Concello.

Servizos:

- Campo de fútbol municipal de Bamonde (Lugar da Igrexa)

- Casa Común de Bamonde (Lugar da Igrexa)

- Antigo Teleclube (Lugar da Igrexa)

- Antiga escola de Bamonde (Lugar da Igrexa)

- Casa da República (Lugar da Igrexa)

- Parque infantil de Tribaldes

- Parque infantil do Coto

- Parque infantil de Lamas

bamonde