Crear Inscrición actividade

Nome do responsable da inscrición
Apelidos do responsable da inscrición
DNI do responsable da inscrición
Email do responsable da inscrición
Asistentes á actividade
Acepto os términos e condicións aquí descritos