Lucía Calvo de la Uz

2019-Declaración_de_bens-Lucía_Calvo_de_la_Uz.pdf572.35 KB" class="field--item">
Declaración bens

FUNCIÓNS: 

É a actual Alcaldesa do Concello de Teo.
Xestiona as áreas de Urbanismo, Economía e Facenda, Persoal e Novas Tecnoloxías.
 

Correo electrónico: luciacalvo@teo.gal