O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Medio Ambiente Rural e Urbano e Benestar Animal

Este departamento encargarase do programa de mantemento de vías e camiños, peches e obras menores, servizo de limpeza viaria, beirarrúas e áreas recreativas, programa de mantemento de pistas forestais, programa de rozas, programa de limpeza e mantemento de edificios públicos, protección civil, seguridade cidadá, parques e xardíns, protección ambiental e defensa contra incendios.  Tamén está encargado do programa de control e supervisión de consumos e subministración eléctricas, revisión de contadores, abastecemento e saneamento.

Correo electrónico: rogeliolema@teo.gal