O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Desenvolvemento Industrial, Economía Local e Parques e Xardíns

A Promoción das pemes e iniciativas de negocio do concello, formación e orientación laboral son as liñas de acción desta grande área.

Recursos: Orientación laboral, Mercado do Alimento Labrego de Teo, Artesanía, Mercado de Cacheiras, Comercio Local.

Ángel Barreiro Rodríguez (1995)

Graduado en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Actualmente traballa no departamento financeiro dunha empresa privada. 

Secretario de Novas Xeracións do Partido Popular de Teo.

O terceiro tenente de alcalde, e membro da Xunta de Goberno Local, xestiona as áreas de Desenvolvemento Industrial, Economía Local e Parques e Xardíns.

Área encargada de: 

Dinamizar, poñer en valor e promocionar o emprego en Teo. Pilar fundamental para soster e equilibrar o mercado laboral. 

Promoción das empresas, do comercio local e inclusión de iniciativas de negocio. 

Inclusión de programas de dinamización, orientación e inserción laboral.

Declaración bens