O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Resolución dos campamentos de verán 2024 en Santa Cruz de Oleiros

| compartir:

O Concello informa de que todas as solicitudes presentadas pola rapazada empadroada en Teo e que o fixo en prazo foron admitidas para os campamentos de verán -tanto o infantil como o xuvenil- que se celebrarán en agosto no albergue de Santa Cruz de Oleiros. 

As persoas solicitantes recibirán un correo electrónico co prazo e documento necesario para proceder ao pagamento dos ditos campamentos, polo que rogamos que esteades atentos. 

Toda aquela persoa que desexe renunciar á súa praza deberá comunicalo o antes posible por rexistro ou por correo electrónico en deportes@teo.gal

A xuntanza informativa cos pais ou titores da rapazada admitida será o vindeiro 18 de xullo no Salón de Plenos do Concello, ás 20.30 horas da tarde.

 

C A M P A M E N T O  X U V E N I L

DIRIXIDO A: persoas mozas nadas entre o 2011 e 2007 empadroadas no Concello de Teo. 

NÚMERO DE PRAZAS: 70 + 5 para emerxencia social.

LUGAR: albergue de Santa Cruz – Oleiros.

DATAS: do 1 ao 9 de agosto.

C A M P A M E N T O  I N F A N T I L

DIRIXIDO A: persoas mozas nadas entre o 2017 e 2012 empadroadas no Concello de Teo.

NÚMERO DE PRAZAS: 70 + 5 para emerxencia social.

LUGAR: albergue de Santa Cruz – Oleiros.

DATAS: do 12 ao 20 de agosto.

 

Para máis información, podedes chamar ao departamento de Deportes do Concello (881 978 433).

 

 

 

 

 

foto