Restablecemento do tráfico en dobre sentido na Cascalleira

08-09-2023
cascalleira

 

A partir das 9:00 da mañá do luns 11 de setembro o tráfico na rúa Cascalleira de Calo, restablecerase en dobre sentido.

 

*De tódolos xeitos lémbrase que NON está permitido o tráfico a vehículos de máis de 3500 Kg. salvo para o servizo de autobús.