O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Celébrase o pleno ordinario do mes de setembro.

| compartir:

Este mércores, día 28, o Concello de Teo celebrará o pleno ordinario correspondente ao mes de setembro. O horario será ás 20:00 horas no salón de plenos.

Na sesión plenaria, a Corporación municipal aprobará, se procede, as actas anteriores. Debaterase sobre a renovación da candidatura do Concello como Cidade Amiga da Infancia, a aprobación do POS adicional, da conta xeral do Concello, a transferencia de créditos e tamén se debaterá sobre a modificación do Regulamento do imposto de construcións, instalacións e obras. Por último, o grupo municipal popular presentará unha moción contra a tramitación dunha Lei de amnistía. O pleno será emitido en directo a través da canle de YouTube do Concello de Teo (esta é a ligazón directa: preme aquí).

A orde do día é a seguinte:

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO 17/06/2023, E DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 22/06/2023.

2.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA RES 882/2023 DO 20.07.2023 Á RES. 1117/2023 DO 21.09.2023).

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SOLICITUDE DE RENOVACIÓN DA CANDIDATURA DO CONCELLO DE TEO COMO CIDADE AMIGA DA INFANCIA.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO DE APROBACIÓN DO POS+ADICIONAL 2/2023 PARA GASTO CORRENTE.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO CONCELLO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2022.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 12/2023.

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP CONTRA A TRAMITACIÓN DUNHA LEI DE AMNISTÍA.

9.- MOCIÓNS

10.- ROGOS E PREGUNTAS

 

 

salon de plenos

Arquivos descargables

Attachment Size
1.-CONVOCATORIA PLENO 27.09.2023.pdf 76.77 KB