O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Informe médico para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema