O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Decreto de suspensión das actividades festivas do San Martiño 2020

Publícase un Decreto de suspensión das actividades festivas do San Martiño 2020 na carballeira de Francos. 

No decreto acórdase: 

  • Primeiro.- Suspender as actividades municipais de celebración do San Martiño na carballeira de Francos, en cumprimento da normativa sanitaria vixente e co fin de evitar concentracións de persoas que poidan contribuír á transmisión do COVID-19.
  • Segundo.- Non autorizar a instalación ambulante de calquera tipo de actividade comercial, lúdica ou de hostalería, na carballeira de Francos o día 11 de novembro ou nas semanas previas.
  • Terceiro.- Dar traslado da presente Resolución ás concellerías correspondentes, así como á Policía Local e Protección Civil, para o seu coñecemento e efectos.
  • Cuarto.- Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre.

Consulta aquí o decreto de suspensión das actividades festivas do San Martiño 2020 na carballeira de Francos. 

Publicado en teo.gal o 27 de outubro de 2020. 

Arquivos