A corporación reúnese nun pleno extraordinario

18-09-2019
casa do concello

A corporación teense reúnese este xoves 19 nunha sesión extraordinaria. O debate plenario terá lugar en horario de tarde, ás 19:15 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, na Ramallosa, co fin de facilitar a asistencia das persoas interesadas. Tamén se poderá ver por streaming a través da canle de youtube do Concello premendo aquí

Orde do día:

1. Ditame da proposta da alcaldía relativa ao expediente de revisión de oficio da resolución da alcaldía do 25 de marzo de 2019 (RES 220/19), concedendo a compatibilidade a D. Jesús Fernández Caamaño para o exercicio da avogacía: declaración de nulidade.