Proposta de asignación de nicho.

Data presentación

PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE NICHOS

María López Álvarez, alcaldesa acctal do Concello de Teo, tomando en consideración a adxudicación de nichos e panteóns no Cemiterio Municipal de Teo realizada tralo procedemento de concesión, e a prioridade determinada pola data de solicitude e os criterios de distribución adoptados PROPÓN: Que a Dna Niurka Formoso Álvarez lle sexa asignado o nicho Bloque 2 Nicho 25A. 

Consulta aquí a proposta

Publicado en teo.gal o 22 de xullo de 2022.