Modificación das bases para a concesión de axudas do Transporte metropolitano de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo. Marzo 2016.