Modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do servizo de escolas infantís municipais

Modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do servizo de escolas infantís municipais. Publicado no BOP número 228 do 27 de novembro de 2015