Anuncio de la aprobación definitiva da modificación do Regulamento de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo, publicado no BOP número 8 do 14 de xaneiro de 2015.
Inclue as modificacións do Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo publicado no BOP número 11 do 16 de xaneiro de 2013.