Estatutos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Estatutos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Teo publicados no BOP do 05/04/2008.