Expediente de aluguer dun inmoble para a prestación do SAT. 2021.

Publícase a adxudicación do alugueiro dun inmoble para a prestación do servizo de atención temperá (SAT). 

Consulta aquí a resolución coa adxudicación. 

Publicado en teo.gal o 3 de xaneiro de 2022. 

Publícase a aprobación do prego de condicións e do expediente de aluguer dun inmoble para a prestación do servizo de atención temperá (SAT).

Consulta aquí o documento.

Publicado en teo.gal o 23 de decembro de 2021.